Ad Blocker Detected!!.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Disable Adblocker and Refresh.

Làm khí cụ activator III

1. Vào giá khớp

Chuyển dấu sáp cắn lấy được trên miệng bệnh nhân sang labô để vô giá khớp. Tốt nhất là sử dụng giá khớp có hai càng song song nhau. Có thể sử dụng giá khớp bản lề thông thường nhưng phải kiểm tra độ rơ của giá khớp. Thỉnh thoảng có thể thấy giá khớp bản lề hơi bị dịch chuyển sau khi đã vô giá khớp hai mẫu hàm. Những trường hợp này cần làm thêm khóa thạch cao phía sau để đảm bảo độ chính xác khi làm khí cụ.

2. Bẻ dây

2.1. Hàm trên

Dây cung môi hàm trên: đường kính dây 0,8 – 0,9mm (.032 -.036 inches). Dây bẻ cung mỗi hàm trên cần tránh thắng môi, hở niêm mạc ngách hành lang khoảng 1mm và chân cung môi sẽ đi vào giữa răng nanh và răng cối nhỏ thứ nhất (hoặc răng cối sữa thứ nhất) hàm trên và chôn vào nền nhựa hàm trên phần phía trước.

Bẻ lò xo đẩy các răng cửa trên ra trước hoặc dùng ốc nới rộng đặt theo chiều trước sau để đẩy các răng cửa trên ra trước nếu cần.

Có thể bẻ móc Adams, các lò xo di gần, di xa nếu cần.

2.2. Hàm dưới

Bẻ dây cung mỗi hàm dưới chạm các răng trước, đường kính dây 0,7- 0,8mm chân cung môi theo chiều trước sau nằm giữa kẽ răng nanh và răng cối nhỏ thứ nhất hàm dưới hoặc răng cối nhỏ thứ nhất và thứ hai hàm dưới.

Bẻ hàng rào chặn lưỡi nếu cần.

3. Đặt ốc nới rộng

Ốc nới rộng được đặt ở hàm trên theo chiều trước sau ở khoảng vùng răng nanh và răng cối nhỏ thứ nhất hàm trên.

4. Cách ly hai mẫu hàm

5 . Ép nhựa

5.1. Hàm trên

Nền hàm trên được ép nhựa thành hai phần:

  • Nền hàm phía trước: nền nhựa phủ đến mặt trong răng cửa hàm trên để đẩy các răng này ra trước. Trên phim sọ nghiêng: trục nghiêng của các răng cửa phải thích hợp để có thể đẩy các răng này ra trước.
  • Nền hàm phía sau: nền nhựa phủ đến mặt trong các răng sau. Nền hàm nhựa phía trước và phía sau được tách nhau ở vị trí ốc nới rộng.

Cần ghi nhận chiều vặn ốc nới rộng trên nền nhựa.

Ép nhựa lip pad: Gồm hai miếng nhựa bao quanh dây cung môi hàm trên. Hai miếng nhựa ở khoảng vùng răng cửa hàm trên, giới hạn trên của miếng nhựa nằm sát đáy hành lang với bờ tròn, nhẵn, giống như giới hạn bờ hàm giả trong phục hình toàn hàm.

5.2. Hàm dưới

Trường hợp có hàng rào chặn lưỡi, nhựa phủ mặt trong các răng sau và nền nhựa hở ở vùng răng trước.

Trường hợp không có hàng rào chặn lưỡi, nhựa phủ mặt trong các răng trước và răng sau.

Trong cả hai trường hợp có hoặc không có hàng rào chặn lưỡi, vùng phía trước giữa hai hàm không được có khoảng hở tạo điều kiện cho lưỡi đẩy vào khi mang khí cụ. Đây là vấn đề cần lưu ý vì nếu không cẩn thận, chúng ta có thể gây thêm tật đẩy lưỡi hoặc làm trầm trọng thêm tật đẩy lưỡi đã có cho bệnh nhân trong và sau khi mang khí cụ.

Nối dính hai hàm trên và dưới bằng nhựa. Lưu ý chỉ nối dính nền hàm phía sau của hàm trên với nền hàm hàm dưới.

6. Làm nguội, đánh bóng

Khí cụ sau khi làm nguội và đánh bóng được đặt thử lại trên hai mẫu hàm thạch cao xem có khít sát, có dễ dàng tháo ra và lắp vào. Nếu có vùng lẹm thì nên mài chỉnh trước.

Làm khí cụ activator III
Khí cụ sau khi được làm nguội, đánh bóng được đặt trên hai mẫu hàm thạch cao

This Post Has 2 Comments

Trả lời