Ad Blocker Detected!!.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Disable Adblocker and Refresh.

Lịch Sử Và Phân Loại Khí Cụ Tháo Lắp

Ở Hoa Kỳ, khí cụ tháo lắp đầu tiên làm bằng kim loại với sự kết hợp giữa nền hàm và dây móc làm bằng kim loại quý hoặc hợp kim nickel – bạc. Vào đầu thập niên 1900, George Crozat phát triển một loại khí cụ tháo lắp được làm bằng kim loại quý.

Khí Cụ Tháo Lắp Di Chuyển Răng

Một khí cụ tháo lắp muốn tác động lực di chuyển răng cần có thành phần tạo lực, các móc đủ vững để giúp lưu giữ khí cụ trong miệng và tấm nền giúp liên kết hai thành phần trên với nhau.

Khí Cụ Tháo Lắp Chức Năng

Hệ thống hàm mặt bao gồm răng, màng nha chu, xương ổ răng, xương nền hàm, hệ thống khớp thái dương hàm và mô cơ – thần kinh. Hệ thống hàm mặt là hệ thống sống có thể thay đổi và đáp ứng thích nghi đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển của phức hợp sọ mặt.

Khí Cụ Activator

Năm 1880, Kingsley đưa ra thuật ngữ và quan niệm “nhảy khớp” (jumping the bite) ở những bệnh nhân có hàm dưới lùi sau. Ông làm một loại khí cụ hàm trên có mặt nghiêng ở phía trước để hướng dẫn hàm dưới đưa về trước khi hàm dưới đóng lại.

Thiết Lập Khớp Cắn Và Kĩ Thuật Lấy Dấu Cắn Sáp Cho Khí Cụ Activator

Để tạo một khí cụ activator thích hợp, cần phải xác định và thiết lập khớp cắn đúng. Bác sĩ điều trị phải nghiên cứu chi tiết mẫu hàm thạch cao, phim đo sọ và phim toàn cảnh, đồng thời nghiên cứu chức năng của bệnh nhân.